Nose Work Steg 3- Tävlingskurs

På denna kursen kommer vi att fördjupa oss lite i vilka regler som gäller för tävling, strategiskt tänkande innan start, hur man undviker att få olika fel, vad som krävs för uppflyttning mm. Utöver teorin så kommer vi öva på tävlingslika sök och analysera vad som är bra samt vad som kan bli bättre. Motivation till att söka är en viktig grundsten!

Varje enskilt tillfälle ägnar vi åt de 4 olika tävlingsmomenten.

*Behållarsök

*Inomhussök

*Utomhussök

*Fordonsök

Ingen tillgänglig kursstart. Ny kurs planeras vid efterfrågan.

BOKA HÄR!