Nose Work Steg 2- Fortsättningskurs

Vi jobbar vidare med doften Eukalyptus och tränar på roliga och påhittiga sök inomhus, diskuterar markeringar samt provar på utomhussök och fordonssök.

Kursen är upplagd delvis på samma sätt som Steg 1- endast EN hund och förare jobbar åt gången. Alla deltagare kollar på varandras träning, dels för att man lär sig mycket av att titta på varandras hundar och dels för att hundarna behöver vila ordentligt mellan söken. Självständigt arbete i mindre grupper kan förekomma om det fungerar. Vid tillfällena utomhus kan hundarna hållas vid sidan om sin förare utanför det aktuella sökområdet. Det är dock viktigt att alla ekipage får möjlighet att utföra övningarna i någorlunda störningsfri atmosfär så alltför stökiga hundar sätts förslagsvis i bilen mellan söken för allas trevnad.

Förkunskaper: Nose Work Steg 1 eller likvärdig kunskap. Eukalyptusdoften måste vara befäst.

Ny kursstart kommer inom kort.

BOKA ONLINE HÄR!