Vid bokning av kurs, privatlektioner, tematräningar och/eller tävlingar så godkänner du följande villkor:

Betalning:
Kurser betalas via Swish vid bokning.
Privatlektioner betalas på plats via Swish.
Klippkort bokas via mail eller på plats och betalas i sin helhet vid bokning.
Uteblivet besök debiteras med full taxa plus en administrationsavgift på 50:- för extra arbete, via faktura. Klipp kan ej utnyttjas som betalning för uteblivet besök.

Avbokningsvillkor kurser, tematräningar och/eller tävlingar:
Anmälan är bindande och eventuell avanmälan ska ske skriftligt. Vid avanmälan tas 50% av kursavgiften ut om avanmälan sker minst 30 dagar innan kursstart. Vid avanmälan senare än 30 dagar innan kursstart kvarstår full kursavgift om inte veterinärintyg/läkarintyg kan uppvisas. Administrationsavgift på 20 % av kursavgiften tas ut vid avanmälan med veterinärintyg/läkarintyg. Betalda platser kan nyttjas fritt av andra om inte annat anges i anmälan. Anmälan till reservplats är bindande först då du fått besked om att du kommit med på kursen och tackat ja till platsen.

Observera att 14 dagar ångerrätt inte gäller. Distans- och hemförsäljningslag 2:11 12p ångerrätt gäller inte för avtal som avser: kulturevenemang, idrottsevenemang eller någon annan liknande fritidsaktivitet, servering, catering eller någon annan liknande tjänst, inkvartering, varutransport eller biluthyrning, om näringsidkaren ska tillhandahålla tjänsten på en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod.

Inställd kurs:
Om vi skulle behöva ställa in en kurs pga för få anmälningar så får du hela avgiften återbetald till dig. Ingen administrationsavgift dras då. Vid oförutsedda händelser som ligger utom Nydala Ullbodens kontroll begränsar vi återbetalningsskyldigheten till 50%

Löp:
Löptikar som inte är i höglöp är välkomna på alla våra kurser. Börjar din hund löpa så att hon inte kan vara med på kursen är du välkommen som observatör istället. Har vi reserver till kursen kontaktar vi dem och ser om de vill ha platsen. Finns det ingen reserv som kan ta platsen gäller avanmälningsvillkoren ovan, dvs full kursavgift vid avanmälan mindre än 30 dagar innan kursstart, annars 50% av kursavgiften.

Varmt välkomna!

Företaget Nydala Ullboden är H-märkt!

H-märket är till för att hjälpa konsumenter av hundtjänster att aktivt välja seriösa företagare, utbildade utövare med hög ansvarskänsla och yrkesstolthet. Här hittar du den kvalitet Du söker!